Grupy Spotkań

Studium biblijne

16. Całe Pismo natchnione jest przez Boga i pożyteczne do nauki, do wykazania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, 17. aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. 2 Tym 3:16-17 Masz pragnienie poznać Boże Słowo?...

czytaj dalej

Szkoła Prorocza

„I stanie się w ostateczne dni, mówi Pan, Że wyleję Ducha mego na wszelkie ciało I prorokować będą synowie wasi i córki wasze, I młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, A starcy wasi śnić będą sny, Nawet i na sługi moje i służebnice moje Wyleję w owych dniach Ducha mego I...

czytaj dalej

Grupa Kobiet

    „Starsze kobiety …niech pouczają młodsze kobiety” Tyt:4 „Zastęp zwiastunek dobrej wieści jest wielki” Ps 68:12   Jeżeli pragniesz dowiedzieć się, jaki jest Boży plan dla życia kobiety, potrzebujesz porady, modlitwy, chcesz nawiązać nowe znajomości lub po...

czytaj dalej