Służby Zboru

Służby Zboru Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Kielcach

PASTOR Andrzej Jeziernicki

STARSI ZBORU: Tomasz Michalczyk, Gustaw Dąbrowski, Paweł Nogajczyk, Jacek Krzyścin.

DIAKONI: Helena Kasprzyk, Witold Kasprzyk, Anna Nogajczyk.

 1. Służba wstawiennicza- Andrzej Jeziernicki                            609-725-598
 2. Służba uwielbienia- Tomasz Michalczyk,                               502-626-115             /     Małgorzata Rak        501-689-603
 1. Grupa porządkowa- Leszek Miszczak.                                  536-403-176
 2. Grupa seniorów- Helena i Witold Kasprzyk,                          785-550-324
 3. Księgarnia- Katarzyna Zapała                                              600-158-089
 4. Katechetyka- Grażyna Mojecka,                                           600-247-408
 5. Radio Kielce- Andrzej Jeziernicki                                           609-725-598
 6. Grupa kobiet- Dorota Jeziernicka,                                         724-401-211
 7. Szkoła prorocza- Dorota Jeziernicka                                      724-401-211
 8. Grupa mężczyzn- Andrzej Jeziernicki                                     609-725-598
 9. Gwiazdkowa Niespodzianka- Tomasz Kasprzyk                     500-449-042
 10. Grupa młodzieżowa- Daniel Cisowski                                     796-400-006
 11. Grupa modlitewna- Janusz Wawrzos                                      600-137-475